Het systeem als spiegel

Systemen zoals een familie of organisatie roepen vaak automatisch patronen en overtuigingen op. Soms zijn deze nuttig en helpen ze ons verder in ons leven, maar soms zijn ze dermate belemmerend dat deze problemen oproepen. Vaak komen deze problemen voort uit een dieperliggend patroon in de achtergrond van een persoon of organisatie.

De waarde van het paard

Wat kan coaching met paarden hieraan toevoegen?  Het verschil tussen mens en paard is dat een paard altijd reageert in het hier en nu. Een paard heeft niet te maken met de dagelijkse beslommeringen en zal daarom altijd eerlijk en puur reageren. Daarom is coaching met paard ervaringsgerichte leer: het paard geeft direct feedback op wat er op dat moment is. De coachee komt direct tot inzicht en tot de kern van het vraagstuk of situatie. Dat maakt een coachingstraject vaak korter. En op de langere termijn effectiever dan een reguliere coaching.

HorSense opleidingen ziet het paard puur als hulpmiddel tijdens de coaching. Het gedrag van het paard wordt naar de coachee niet geïnterpreteerd, er worden alleen vragen gesteld aan de coachee wat het gedrag van het paard met degene doet. Niet meer en niet minder.

Bij HorSense opleidingen is de interactie tussen paard, kudde en de mens als essentieel en onmisbaar in het werk met Paard als Spiegel. Onze missie is om het paard, de coachee en de coach op een professionele, veilige en effectieve manier te laten samenwerken met als doel om als mens te komen tot een goed en tevreden leven.

Kernwaarden zijn;

  • Het denken en handelen vanuit systemisch perspectief
  • De interactie en daarmee de kracht van het paard en de kudde

Visie van HorSense op coaching is;

“Coachen is voorwaardenscheppend handelen op basis van commitment. Een proces dat mensen voorwaarts helpt doordat zij worden begeleid in;”

  • Het onderzoeken van hun huidige situatie;
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden;
  • Het stellen van doelen;
  • Het nemen van acties om deze doelen te bereiken;
  • Het wegnemen van weerstand.

Om een krachtige coach te worden geeft HorSense veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de balans tussen gas geven en rust houden? Hoe kan je stevig blijven staan binnen de hectiek van je omgeving? HorSense stimuleert en begeleid deelnemers om te reflecteren op eigen handelen en te werken vanuit je persoonlijke kracht. Het resultaat is een krachtige en bewuste coach.

Daarnaast ontwikkel je belangrijke vaardigheden voor het werken als coach.  Je past verschillende coaching technieken en -methoden toe, leert goed doorvragen en krijgt meer inzicht in het denken en gedrag van mensen. Er wordt met respect gewerkt vanuit een open houding zonder be- of veroordeling. Hierdoor blijft de coachrelatie zuiver en vrij van projectie of overdracht.

Kernwaarden zijn:

  • Niet invullen voor een ander
  • Persoonlijke ontwikkeling