Ook snel op weg ----------------- naar organisatiesucces?

Ben je benieuwd naar de aanpak van LeerEfficiënt voor jouw organisatie?
Neem voor een kennismakingsgesprek contact met ons op!

 • Voeten in de klei

  Zelfreflectie en bewust veranderen…

  Samen verkennen we de ontwikkelvraag. We vragen de manager van het team om figuurlijk afstand te nemen van de organisatie en aan te geven wat knel- of verbeterpunten zijn. En ook wat de rol van de manager is binnen het team en de organisatie. Oftewel: bewustwording van de vertrouwde manier van werken, kaders en gedachtegang en reflecteren op de vraag of het gangbare gedrag nog wel past bij de eisen die de huidige situatie stelt. De bouwsteen ‘Zelfreflectie en bewust veranderen’ is daarom de eerste stap naar organisatiesucces.

  Jeannet en Sandra de ontwikkelaars van LeerEfficiënt, komen zelf uit de zorg en staan met de voeten in de klei. Dat vertaalden ze door naar de aanpak van hun programma. Geen toeters en bellen maar nuchter en praktijkgericht. Ze staan tussen de teamleden op de werkvloer en vatten daar op een prettige en open manier de koe bij de horens. Door ‘gewoon’ in gesprek te gaan over hoe het eraan toegaat. Geen opgepoetste verhalen maar de naakte waarheid.

 • Zaaien en oogsten

  Lerend leiderschap…Het probleem ligt niet bij die enkeling, want die is onderdeel van een systeem….
  Eerst moet je zaaien, zodat je een tijdje later kunt oogsten. Een enkel zaadje maakt of breekt je oogst niet, het is onderdeel van een geheel. En hoe beter de omstandigheden, deels zelf te bepalen, hoe rijker de oogst.

  Samen met het team en de manager gaan we aan de slag met de uitkomsten van de teamscan. We kijken hierbij gericht naar ontwikkeldoelen van het team en de organisatie en begeleiden en coachen ervaringsgericht in de praktijk. Dit vullen we soms aan met een training of een opleiding, maar alleen als dit de weg naar het beoogde resultaat ondersteunt. We begeleiden de manager om in de toekomst het team actief op knelpunten te coachen. Want uiteindelijk bepaalt de manager het succes van het team. Dat noemen we ook wel lerend leiderschap: voorbereid zijn op en omgaan met dynamiek, omgevingsbewust zijn, samenwerken en hier continu op reflecteren.

  We zien dit ook terug in (zorg)organisaties. Niet zelden ligt de focus op een enkeling in een team. Maar het probleem ligt niet bij die enkeling, want die is onderdeel van een systeem. Die soms zogeheten ‘rotte appel’ geeft vooral een belangrijk signaal over hoe dat systeem op dat moment werkt. Daarom ligt de focus binnen LeerEfficiënt niet alleen op individuen maar op het team als onderdeel van een systeem (de organisatie).

 • Groen gras

  Teamonderzoek en analyse… is het gras echt groener bij de buren?
  Door middel van de unieke teamscan en analyse in een app brengen we vanuit meerdere perspectieven de huidige situatie en de dynamiek van het team in kaart. We kijken hierbij onder andere naar persoonlijkheidsprofielen van medewerkers en de effectiviteit van het team. Een belangrijke stap, want deze resultaten gaan niet alleen over individuen, maar ook over het team als onderdeel van de organisatie. Op die manier wordt snel duidelijk waar het binnen het team knelt.

  Met LeerEfficiënt kijk je naar de echte oorzaken van de problemen in je organisatie. In plaats van opleidingsreflex zet je in op vertrouwen en geef je de teams het juiste gereedschap. Daardoor zet je tijd en geld efficiënt in en zijn je resultaten optimaal. Het mooie hiervan is dat je ‘ineens’ weer uit de voeten kunt met dat wat je in huis hebt. En dat je realiseert dat het gras bij de buren niet groener is dan je eigen gras…

 • Schop in de grond

  Lerende organisatie…Juist die zachte waarden, dat wat onderhuids speelt maar niemand meetbaar maakt, zijn essentieel voor het vinden van het juiste gereedschap voor teams en organisaties…
  Wat in de grond zit is niet zichtbaar voor het oog. Maar vaak schuilt juist in wat je niet ziet de kern van een probleem en de richting van de oplossing. Managementrapporten staan bol met harde gegevens. Fijn concreet dus daarop sturen we! Maar het is de halve waarheid dus die resultaten zijn niet optimaal. Wat in de grond zit, onzichtbaar broeiend, wordt genegeerd. Minstens zo belangrijk als de harde gegevens, maar niet meetbaar. Met een schop in de grond maak je dat wat onzichtbaar was ineens wel zichtbaar. Volgens onze ervaringen zijn juist die zachte waarden, dat wat onderhuids speelt in teams maar niemand meetbaar maakt, essentieel voor het vinden van het juiste gereedschap voor teams. Heel begrijpelijk dat organisaties niet sturen op wat niet meetbaar is. LeerEfficiënt zet daarom de schop in de grond en maakt het wel zichtbaar en meetbaar.

  Zodra vanuit de teamscan verbeterpunten duidelijk zijn en het team weer op één lijn zit, is verankering in de organisatie noodzakelijk. Zo blijft LeerEfficiënt niet een eenmalige interventie, maar is er sprake van een lerende organisatie. We kijken mee op de werkvloer, brengen de organisatie als het systeem in kaart en bespreken de rol van de teams hierin. Niet klassikaal, maar in de praktijk. Op die manier zijn de organisatie en haar teams klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin het beste werk zo effectief en efficiënt mogelijk geleverd wordt. Met als uitgangspunt: een slim proces voor organisatiesucces!