Deel 1

Wil jij ook je kennis vergroten op het gebied van paardengedrag? Wist je dat kalmerende signalen bij paarden onderdeel maken van het harmonisatiegedrag van paarden? En wil je daar meer over weten?

Deze dag helpt je de lichamelijke signalen die paarden geven ten opzichte van hun omgeving, te leren kennen en betekenis te geven. Deze signalen zijn vanzelfsprekend als paarden met elkaar omgaan en communiceren, maar zijn soms zo subtiel dat mensen ze niet altijd opmerken. We kunnen door te snappen wat de paarden aan signalen geven een beter welzijn voor de paarden realiseren. We leren tevens om zelf kalmerende signalen te maken waarmee we spanning bij de paarden kunnen reduceren. Rachaël zal door middel van foto’s en films, maar vooral het oefenen met de kudde van De Paardenhoeve, ons leren in real life hoe dat in zijn werk gaat. Ook gaan we met elkaar oefenen om te snappen hoe paarden doen wat ze doen.

Deel 2

Wil jij ook je kennis vergroten op het gebied van paardengedrag in relatie met het coachen van mensen? Wist je dat ook jij gedurende een coachsessie kalmerende signalen (on)bewust afgeeft? En wil je hier meer over weten?

Samen met de deskundige inzichten van drs. Rachaël Draaisma geven wij vorm aan deze exclusieve dag.
Deze dag is nadrukkelijk een vervolg op dag 1 van Kalmerende signalen. Er zal daardoor minder aandacht zijn voor de theorie, maar des temeer aandacht van het geleerde in de praktijk met de verdiepende kennis over het paard. We gaan zelf oefenen met coachsessies in relatie met de signalen die het paard geeft en doen oefeningen met onze houding/positie tijdens een coachsessie t.o.v. het paard. Hoe bewuster wij daarvan zijn, hoe meer rendement uit een coachsessie gehaald kan worden.