Tijdens de intervisiebijeenkomsten voor coaches behandelen jij en de andere deelnemers problemen die zich op de werkvloer (de coachpraktijk) voordoen. Denk hierbij aan vakinhoudelijke ‘technische’ kwesties. Of als je een uitdaging ervaart op het gebied van persoonlijk functioneren.

Intervisie met casuïstiek

Ontmoet tijdens intervisiebijeenkomsten collega-coaches en leer van elkaar. Tijdens de intervisie voor coaches bestudeer en ervaar je casussen uit de praktijk. Die jij zelf inbrengt! Met het paard als co-coach verken je hierdoor nieuwe methoden en technieken. Deelnemers van praktijkdagen dragen concrete oplossingen voor je casuïstiek aan.

Voor en door alumni

Bij HorSense wordt intervisie door en voor alumni georganiseerd. Door middel van intervisie wordt er een gesprek gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en de anderen verhelderende open vragen stellen. Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering.

Voorafgaand aan de intervisie breng je, als dat van toepassing is, een casus in. De casussen behandelen we volgens een intervisiemethodiek, waarbij de inbreng van de aanwezigen essentieel is. Tijdens de bijeenkomst gaat een presentielijst langs. Als je aangesloten bent bij de NOBCO of een andere accreditatie-aanbieder, kun je deze accreditatiepunten aandragen.

Locaties 

Regio Gelderland / Achterhoek
Regio Gelderland / midden
Regio Overijssel
Regio Brabant
Regio Limburg
Regio Noord-Holland

 

 

  • Praktische informatie intervisie

    • Vooraf aanmelden
    • € 0 – 20,00 – afhankelijk van organiserende locatie
    • Tijden afhankelijk van organiserende locatie

    Intervisie wordt normaal gesproken met circa zes deelnemers gedaan.