Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. Je wordt tijdens de bijeenkomst begeleid door een HorSense-partner. Tijdens de bijeenkomst behandelen jij en de andere deelnemers problemen die zich op de werkvloer (de coachpraktijk) voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Je wordt vooraf gevraagd om door middel van een formulier een casus in te brengen (wanneer men een casus aan de orde wil stellen). Deze casussen behandelen we volgens een intervisiemethodiek, waarbij de inbreng van alle aanwezigen gevraagd wordt. Ook zal een kort verslag worden gemaakt van de intervisie bijeenkomst alsmede een presentielijst t.b.v. de accreditatiepunten.

  • Praktische informatie

    • Vooraf inschrijven
    • Prijs voor leden van HorSense: € 10,00
    • Prijs voor niet leden van HorSense: € 15,00

    Minimaal aantal deelnemers is vier, maximaal aantal deelnemers is tien.Kijk voor de actuele workshopdata in de agenda.