Begeleiding

Er wordt gewerkt met 1 tot 2 vaste trainers/docenten van HorSense. De begeleiding vindt niet alleen plaats tijdens de praktijkdagen maar ook (juist!) op afstand zodat je begeleiding krijgt in het proces dat je met je vaste coachpaard doorloopt.

Er is ruimte voor online begeleiding bij het voorbereiden van projecten. De trainers/docenten beoordelen 2x gedurende de opleiding. Trainers/docenten beoordelen ingeleverde werkstukken ( POP, reflectieverslagen en bewijs materiaal voor examen).

De begeleiding van de docenten bestaat uit:

 • Feedback op maandelijkse reflectieverslagen
 • Online begeleiding ter voorbereiding van de eigen in te vullen lesmomenten
 • Begeleiding op praktijkdagen
 • Extra (privé) begeleiding is naar behoefte mogelijk tegen gereduceerd tarief

 

Criteria voor deelname

De phbo Senior Coach  is bedoeld voor professionals die zelfstandig coach zijn en  hun coachings-vaardigheden verder willen verdiepen.

Om deel te kunnen nemen is de Excellent basic coach nodig of EVC’s  en een aantal jaren coach-ervaring vereist. Als je hier niet aan kunt voldoen kun je in overleg met onze opleiders een op maat intake doen.

 

 • Cursusopbouw

  De Phbo opleiding bestaat uit 13 dagen en worden aangeboden in Oost- en Zuid Nederland.

  Voorafgaand vindt een intake plaats waarin onderzocht wordt of je voldoet aan de eisen om deel te kunnen nemen en wat de keuze kan zijn voor de Vrije specialisatie.

  Als eerste vindt een introductieweekend plaats met één overnachting. Hierin staat de onderlinge kennismaking en uitleg van het programma centraal. Dan volgen er 3 reguliere opleidingsdagen. Tijdens een opleidingsdag wordt ongeveer 60% besteed aan theorie en 40% in het coachen met het paard als spiegel in de praktijk.
  Vervolgens is er een verdiepingsweekend gepland op een nader te bepalen locatie met overnachting.

  Data 2024:

  12+13 april

  24 mei

  21 juni

  20 september

  Overige data in overleg

   

  Diplomering

  De opleiding wordt afgesloten met een examen. Om examen te mogen doen moet je voldoen aan de daarvoor gestelde eisen die je aan het begin van de opleiding ontvangt (deze zijn ook te vinden in de studiegids).
  Wanneer je aan alle exameneisen voldoet en slaagt voor het examen krijg je een erkend Post HBO diploma.

  De basisopleiding is geaccrediteerd als Post HBO registeropleiding door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Het CPION verzorgd tevens de (register)diploma’s voor deze opleiding. Als je slaagt voor het Post HBO examen, dan kan je dus een écht diploma krijgen.

  Daarnaast biedt het registerdiploma op Post HBO niveau veel ingangen bij potentiële opdrachtgevers, subsidievertrekkers, enz. Je kan je hiermee in de markt op een positieve manier onderscheiden (Paardencoaching wordt echter (nog) niet door de zorgverzekeraars vergoed).

 • Kosten

  De kosten voor dit deel van de totale p-hbo opleiding van één jaar bedragen €4200 (BTW vrijgesteld)

  De genoemde prijs is inclusief lunch en exclusief literatuur en overnachtingskosten.
  Er kan in termijnen betaald worden.

  Studiebelasting

  De studiebelasting komt neer op ongeveer een dag per week inclusief opleidingsdagen, het voeren van coachgesprekken/sessies, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, het schrijven van reflectieverslagen,  het voorbereiden en uitvoeren van lesmomenten en het lezen van boeken.